Gormaz - Brey de Valiente - Absolut

Faveur Grine - Almadura - Vitra de Valiente

Parabak - High Baroque - Briscola

Novela - Royal Destiny - Sandy Duke

Holloko - Brandon - Yiye