5 - 3 - 2   (Canella - Ciriaco - Meron)

 
3 - 1 - 2   (The Last One - Delta Crucis - Kirikkale)
 
1 - 3 - 4  (Man of Time - Tilo - Blue Martini)
 
1 - 2 - 5  (Ascanio - Beatriz - Ravenoak)
 
1 - 2 - 3 (Zayani - Redsnow - Niagara)